Obsah

Zajímavosti v okolí

Kostel sv. Václava

Dominantou obce je farní kostel sv. Václava, který je doložen písemnými prameny od roku 1352. Původní středověká svatyně byla v roce 1678 přestavěna hrabětem Michaelem Osvaldem z Thunu do barokní podoby. Dnešní podoba byla ovlivněna pozdně barokní přestavbou z roku 1773, kterou patrně provedl architekt Jan Josef Wirch. Interiér byl obohacen o nástěnné malby Josefa Kramolína. Tyto malby byly zabíleny při opravě v roce 1832. Kostel je zařízen pozdně baroním mobiliářem z roku 1773 doplňovaným v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Václava od Ludvíka Bernarda z roku 1870. Ve věži je zavěšen bohatě zdobený renesanční zvon, zhotovený pražským mistrem Brikcím z Cymperka v roce 1576

kostel sv. Václava

 

Zámek

Nedaleko rybníka se nachází zámek, který stojí na míste gotické tvrze pánů ze Svojšic. Před rokem 1677 zde hraběnka Anna Kamila z Enkefurtu zahájila stavbu nového raně barokního zámku, kterou později dokončil Michael Osvald z Thunu. V letech 1755 - 1759 za vlády Michaela Jana z Althanu byla provedena významná rokoková přestavba. Jejím autorem byl pravděpodobně pražský architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi. Architektonický vývoj zámku ukončila částečná klasicistní přestavba z roku 1847. Na vlastní zámek navazují barokní hospodářské budovy s pivovarem a volně řešený park o rozloze 10 ha. Dnešnímu parku předcházela barokní francouzská zahrada s pravidelným členěním, jejíž pozůstatky jsou dodnes patrné v bezprostředním okolí zámku.

V součastnosti je zámek využíván jako Ústav sociální péče.

zámek