Obsah

Revitalizace rybníka v Bošicích 2014/15

V letech 2014-2015 byl realizován projekt Revitalizace rybníka v Bošicích. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Státním fondem životního prostředí ČR (Operační program Životní prostředí).

Zhotovitelem stavby byla firma Zvánovec, a. s., České Budějovice.

Projekt revitalizace rybníka zahrnoval odtěžení sedimentu, úpravu hráze, nahrazení výpustného zařízení, opravu nátokového objektu, vybudování tůně, opevnění břehu a vegetační úpravy.

Práce na stavbě byly zahájeny v listopadu 2014, dne 19. 11. 2014 byla stavba předána zhotoviteli. Sediment odtěžený z rybníka byl odvážen na pole v okolí obce Bošice. Stavba byla dokončena v květnu 2015. Dne 9. 6. 2015 proběhla kontrola Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny, stavba byla odsouhlasena jako odpovídající projektu. Povodí Labe a Městský úřad Kolín povolily napouštění rybníka, které tak bylo zahájeno v červnu 2015. Kolaudace stavby proběhne v září 2015.

Celkové náklady na stavbu činily 9 591 210 Kč – příspěvek z fondu EU činil 6 234 286 Kč, příspěvek ze SFŽP ČR 479 561 Kč a příspěvek obce Svojšice 2 877 363 Kč.

Dle nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny nebudou v rybníce jeden rok chovány žádné ryby, poté agentura určí, které druhy je možné do rybníka umístit. Chov ryb bude agenturou sledován po dobu následujících 20 let.

Ve fotogalerii můžete vidět snímky z průběhu stavby i stav po jejím dokončení.Vytvořeno: 8. 8. 2017
Poslední aktualizace: 8. 8. 2017 13:28
Autor: Správce Webu