Obsah

Zpět

Informace pro občany


POPLATEK ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA


cena za nájem hrobového místa platná od 1.1.2020:

1 m2  = 20,00 Kč na rok 

 

Během roku 2020 budou všechny hroby obecním úřadem přeměřeny. 

 

Obecní úřad Svojšice zveřejňuje novou smlouvu na pronájem hrobového místa, k sepsání nové smlouvy je nutné mít připraveny všechny údaje k tomu potřebné:

údaje o nájemci - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

údaje o vlastníku hrobového zařízení - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště 

údaje o osobě na kterou přechází nájemní smlouva v případě úmrtí nájemce -jméno, příjmení, datum narození, bydliště/doručovací adresa

údaje o zmocněnci, pokud bude nájemce nedostupný - jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa/bydliště 

 

Smlouva o nájmu hrobového místa  - vzor 

Smlouva o nájmu hrobového místa 2019.docx (27.26 kB)

 

CHCI  ZRUŠIT HROB

1)      oznámit na OÚ Svojšice, že již nemám zájem o hrobové místo

2)      vyklidit hrobové místo = kontaktovat poskytovatele hřbitovních služeb

3)      zavolat nebo osobně oznámit na OÚ Svojšice, že místo je již vyklizeno

4)      dostavit se na OÚ Svojšice a vyplnit formulář „Žádost o zrušení hrobového místa“

 

CHCI UPRAVIT HROB

1)     vyzvednout a vyplnit formulář „Souhlas s úpravami hrobového místa“ na OÚ Svojšice

2) na základě potvrzeného formuláře provést úpravy = kontaktovat poskytovatele hřbitovních služeb

3)     zavolat nebo osobně nahlásit dokončení úprav

4)      pokud budete ukládat do hrobu, vyplnit formulář „Oznámení o uložení do hrobu“

 

CHCI NOVÝ HROB

1)      vybrat rozměry a druh – hrob, dvojhrob

2)      vyplnit formulář „Souhlas se zřízením hrobového místa“

3)      schůzka se  starostou obce, který pomůže vybrat hrobové místo

4)      sepsání smlouvy o pronájmu hrobového místa na OÚ Svojšice, uhrazení nájmu

5)      zřídit hrob  (kontaktovat  poskytovatele hřbitovních služeb)

6)      zavolat nebo osobně oznámit dokončení na OÚ Svojšice

7)      pokud budete ukládat do hrobu, vyplnit formulář „ Oznámení o uložení do hrobu“       

Formuláře:

Oznámení o uložení do hrobu

Souhlas s úpravami hrobového místa

Souhlas se zřízením hrobového místa

Žádost o zrušení hrobového místa

 

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět