Obsah

Zpráva o uplatňování ÚP Svojšice schválená usnesením zastupitelstva obce č. 5/2022 dne 15.6.2022 _20220404fin.pdf (1.62 MB)

 

Územní plán obce Svojšice 

výkres č. 7 Předpokládané zábory  zde ke stažení

výkres č. 6 Koordinační výkres  zde ke stažení

výkres č. 5 Koncepce uspořádání krajiny  zde ke stažení

výkres č. 4 Veřejná prospěšnost  zde ke stažení

výkres č. 3 Koncepce veřejné infrastruktury  zde ke stažení

výkres č. 2 Hlavní výkres zde ke stažení

výkres č. 1 Základní členění území zde ke stažení

textová část výrok zde ke stažení

text odůvodnění zde ke stažení