Obsah

Historie obce

Svojšice se v písemných pramenech poprvé připomínají roku 1241 jako majetek místního zemanského rodu, který ves držel až do poloviny 15. století. V roce 1481 Svojšice získává rod Amchů z Borovnice, po nichž se zde po roce 1546 vystřídali Pařízkové z Pařízků, Hostačovští z Petrovic a Valdštejnové. Adam mladší z Valdštejna prodal v roce 1606 Svojšice Karlovi Mrackému z Dubé, jehož potomci vesnici drželi až do roku 1638. Ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století se obec stala centrem menšího panství, skládajícího se z pěti vesnic a několika dalších statků. Roku 1738 Svojšice po četných změnách majitelů přecházejí do držení hraběcího rodu Althanů, jenž se svou stavební a hospodářskou aktivitou nejvýrazněji zapsal do dějin obce. Po zrušení poddanství a formálním zániku svojšického panství v roce 1848 Althanové zdejší velkostatek vlastnili až do roku 1923, kdy jej postoupili řádu anglických panen.

Ze známějších osobností, které se narodily v obci Svojšice, můžeme jmenovat spisovatele a dramatika Františka Votavu.

text byl použit z knihy Kouřïm a okolí - průvodce po kulturních památkách, vydalo město Kouřim v prosinci 2000

 

 

Předsedové MNV a starostové

Starostové obce:

 1919 - 1923  Jan Hotovec
 1923 - 1928  Jan Hotovec 
 1928 - 1931  Jan Hotovec 
 1931 - 1935   Ferdinand Činovec 
 1935 - 1939  Karel Šultys
 duben 1939 - květen 1939  Josef Koželuh
 květen 1939 - 1945  vládní komisař Karel Šultys

 

Předsedové MNV:

 1945 - 1946  Josef Hykman st.
 1946 - 1948  Josef Dědek
 1948 - 1950  Antonín Borecký
 1950 - 1951  Antonín Borecký
 1951 - 1954  Josef Koudela
 1954 - 1957  Jaroslav Vrkota
 1957 - 1960  Jaroslav Vrkota
 1960 - 1964  Jaroslav Vrkota
 1964 - 1971  Josef Vyhnánek
 1971 - 1972  Josef Vyhnánek
 1972 - 1981  Josef Vyhnánek
 1981 - 1986  František Hanuš
 1986 - 1990  Karel Keltner

 

Starostové:

 1990 - 1997  Martin Franc
 1997 - 2002  Josef Hykman 
 2002 - 2010  Josef Lanc
 2010 - 2018  Lubomír Šmejkal
 od 2018  Josef Polesný